Begin van de nieuwe cursus 2018-2019

De Kunstkring Westerhaar start op donderdagavond 13 september, voor de zesenveertigste keer
haar cursussen tekenen en schilderen voor kinderen en volwassenen.
De lessen vinden plaats in het gebouw “Ons Domein” aan de Leidijk 14 in Westerhaar.
Kindergroep van 18.00-19.00 uur. De volwassenen groep van 19.30-21.30 uur.
Ook deze keer is het gelukt om tegen minimale kosten de lessen aan te bieden. De Kunstkring heeft
als doelstelling laagdrempelig te zijn. Dat kan doordat vrijwilligers de lessen verzorgen. Alle
begeleiders hebben hun sporen verdiend als kunstenaar en, ook belangrijk, als docent.
Ook wil ze met name mensen die nog weinig ervaring hebben met tekenen en schilderen een goede
begeleiding geven. De enige voorwaarde is belangstelling en enig doorzettingsvermogen.
Dat deze doelstellingen behalen haar lukt blijkt wel uit de belangstelling die er elk jaar weer is. Niet
alleen vanwege de nieuwe aanmeldingen maar ook doordat veel leden al tientallen jaren actief zijn in
de vereniging. De jaarlijkse tentoonstellingen van werk van de leden laat zien dat het niveau van haar
leden gemiddeld zeer hoog is.
De afgelopen jaren heeft de Kunstkring zich op tal van manieren ingezet om het beeldend
kunstklimaat in de gemeente Twenterand te bevorderen.
De eerste lessen zijn zo ingericht dat met name beginners extra begeleid worden. Daarmee wordt
een traditie hersteld die de vorige cursus, wegens ziekte van een der begeleiders, onder druk kwam
te staan.
Verjonging en uitbreiding van bestuur en begeleiding zorgen er voor dat de Kunstkring met
zelfvertrouwen haar volgende lustrum ingaat. Met name de jeugdgroep trekt veel belangstelling,
deze barst bijna uit haar voegen. Een teken dat hier veel behoefte aan is.
Informatie is te vinden op de website van de vereniging, www.kunstkringwesterhaar.nl
Ook kan men zich hier aanmelden als nieuw lid.