Begin van het cursusjaar 2019-2020

De Kunstkring Westerhaar e.o. start op donderdagavond 5 september 2019, voor de zevenenveertigste
keer haar cursussen tekenen en schilderen voor kinderen en volwassenen.
De lessen vinden plaats in het gebouw “Ons Domein” aan de Leidijk 14 in Westerhaar.
Kindergroep van 18.00-19.00 uur. De volwassenen groep van 19.30-21.30 uur. Alle les data zijn te vinden onder Activiteiten.
De Kunstkring heeft als doelstelling laagdrempelig te zijn en voor iedereen die interesse heeft in
tekenen en schilderen. Daarom worden de lessen aangeboden tegen minimale kosten. Dat kan
doordat vrijwilligers de lessen verzorgen. Alle begeleiders hebben hun sporen verdiend als
kunstenaar en, ook belangrijk, als docent.
Ook wil ze met name mensen die nog weinig ervaring hebben met tekenen en schilderen een goede
begeleiding geven. Dat doet ze door creativiteit, vrijheid en authenticiteit van een ieder te
stimuleren. De enige voorwaarde is belangstelling en enig doorzettingsvermogen.
Dat deze doelstellingen behalen haar lukt, blijkt wel uit de belangstelling die er elk jaar weer is. Niet
alleen vanwege de nieuwe aanmeldingen, maar ook doordat veel leden al tientallen jaren actief zijn
in de vereniging. De jaarlijkse tentoonstellingen van werk van de leden laat zien dat het niveau van
haar leden gemiddeld zeer hoog is.
De afgelopen jaren heeft de Kunstkring zich op tal van manieren ingezet om het beeldend
kunstklimaat in de gemeente Twenterand te bevorderen.
De eerste lessen zijn zo ingericht dat met name beginners extra begeleid worden.
Verjonging en uitbreiding van bestuur en begeleiding zorgen er voor dat de Kunstkring met
zelfvertrouwen de toekomst ingaat. Met name de jeugdgroep trekt veel belangstelling, deze barst
bijna uit haar voegen. Een teken dat hier veel behoefte aan is.
Informatie is te vinden op de website van de vereniging, www.kunstkringwesterhaar.nl
Ook kan men zich hier aanmelden als nieuw lid.