Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap Kunstkring Westerhaar

Kunstkring Westerhaar e.o. bestaat sinds 1973 en telt zo’n 32 leden, alle leden zijn professionele, semiprofessionele en/of amateur kunstenaars. Daarnaast kent de vereniging nog ca. 4 vrijwilligers, om met elkaar een aantal activiteiten op jaarbasis te realiseren, te weten:

 • Exposities die Kunstkring Westerhaar e.o. organiseert;
 • Buiten schilderen;
 • Kunstmarkt.

Uw lidmaatschap is een feit na ontvangst van uw inschrijving, u ontvangt daar een bevestiging per mail van. U zult dan op gezette tijden zogeheten “Nieuwsflits KKW” post per e-mail ontvangen. Dat zijn onder meer contributienota, nieuwsbrieven (informatie van het bestuur), inschrijfformulieren van diverse activiteiten en interessante aankondigingen en/of algemene informatie. Ook de exposities en de kunstreizen worden via dit mailsysteem verzonden.

De basiscontributie op jaarbasis is vanaf 1 januari 2022  t/m 31 december 2022:

 • Voor volwassenen: € 80,00 per jaar
 • Voor kinderen: € 2,00 per les

 

Algemene voorwaarden:

 1. Het lidmaatschap gaat in nadat de aanmelding door het bestuur van de Kunstkring Westerhaar e.o. is geaccepteerd. 
 2. Opzeggen lidmaatschap kan alleen gedaan worden bij de penningmeester van de Kunstkring Westerhaar e.o. of via internet opzeggen.
 3. De contributie is € 80,00 per jaar en kan worden overgemaakt naar bankrekening NL73 SNSB 0339 4058 21 t.n.v. ‘Kunstkring Westerhaar eo’ onder vermelding naam kandidaat-lid.
 4. Het lidmaatschap loopt van 1 januari  t/m 31 december. Lidmaatschap opzeggen 1 maand vóór het einde van het verenigingsjaar.
 5. U ontvangt altijd een bevestigingsmail van de opzegging. Als u later opzegt bent u helaas te laat en betalingsplichtig voor de contributie. Ook van een aanmelding ontvangt u altijd een bevestigingsmail.
 6. Kandidaat-leden dienen kennis te nemen van de statuten.
 7.  Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid

 

  Ondergetekende meldt zich aan als lid van de Kunstkring Westerhaar:

  Aanhef *
  Dhr.Mevr.

  Soort lidmaatschap: *
  Volwassen kunstkringJonge kunstenaar

  Ik verklaar in het kader van de wetgeving (Privacy), bescherming van persoonsgegevens: *

  Akkoord te gaan met publicatie van mijn persoonsgegevens op de website van de Vereniging Kunstkring Westerhaar. (www.kunstkringwesterhaar.nl, alleen voornaam, discipline en foto's van je kunstwerken)NIET akkoord te gaan met publicatie en gebruik van mijn persoonsgegevens.

  Ik verklaar in het kader van de wetgeving (Privacy), bescherming van persoonsgegevens: *

  Akkoord te gaan met gebruik van mijn persoonsgegevens intern (t.b.v. post, mailings, e-mail gebruik, nieuwsbrief etc.)NIET akkoord te gaan met gebruik van mijn persoonsgegevens intern (t.b.v. post, mailings, e-mail gebruik, nieuwsbrief etc.)

  Ik verklaar in het kader van de wetgeving (Privacy), inzake de e-mail communicatie: *

  Akkoord te gaan met het gebruik van mijn e-mail adres intern (t.b.v. mededelingen bestuur, nieuwsbrief, mailings, e.d.)NIET akkoord met het gebruik van mijn e-mail adres. (wij versturen geen informatie via gewone post!)

  Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid: *

  Ik ga akkoord met de Kunstkring Westerhaar algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid


  Controle:

  Onderstaande reCAPTCHA is een beveiligingsmaatregel die controleert of je een 'echte' website bezoeker bent. Dit gebeurt aan de hand van een test, bijvoorbeeld door het aanklikken van plaatjes. Wanneer je de test goed hebt doorstaan, krijg je een groene vink en kun je door in het proces.