Oproep

Beste leden van de Kunstkring Westerhaar e.o.,

Sinds maart van dit jaar loopt alles anders dan we hadden gedacht. Vanwege de corona-pandemie. Ook voor de Kunstkring is het seizoen anders afgesloten en ook het begin was niet normaal. Hierdoor hebben we 3 lessen niet door kunnen laten gaan. In september is het toch gelukt om weer te starten. Omdat een aantal leden er voor koos om niet in persoon aanwezig te zijn op ons Domein, besloot het bestuur om ook digitaal te gaan voor deze mensen. Het enthousiasme was groot zowel bij de mensen die wel aanwezig waren in Ons Domein als de mensen die digitaal meededen. Op deze manier hopen we dat we de beperkingen op een goede manier een plek kunnen geven.

We roepen alle leden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn op om toch digitaal mee te doen. Het is niet ingewikkeld en de vorm wijkt niet af van de normale samenkomsten. Kort voor de lesavond krijg je een e-mail met een link. Daarop klik je. Mocht je nooit eerder meegedaan hebben dan kan het zijn dat het programma toestemming vraagt om het te installeren. Doen. Vervolgens zie je zowel de bijeenkomst in Ons Domein als de overige deelnemers. Tip, voor een beter geluid oortjes of een koptelefoon gebruiken. Gewoon doen. Heb je vragen, via mail of WhatsApp doorgeven, je wordt geholpen!

 Er zijn een aantal leden die hebben aangegeven niet langer lid te willen/kunnen zijn van de Kunstkring. Dit is jammer en als voorzitter heb ik beloofd om met alle leden telefonisch contact te zoeken. Als het aantal leden vermindert moeten we de kosten die we maken op een kleinere groep  worden verhaald. De penningmeester heeft berekend dat we met 21 leden voor volgend jaar alleen de kosten kunnen dragen als we de contributie verhogen naar 80 euro per jaar. Het bestuur heeft besloten om dit ook door te voeren. We maken nu ook nog wat meer kosten i.v.m. de digitale lessen, maar deze kosten kunnen we prima uit onze reserves betalen. Het zou echter het begin van het einde betekenen als we de vaste lasten uit onze reserves gaan halen. Het bestuur heeft ook besloten om de boekhouding volledig in een jaarcyclus te gieten van 01-01 tot 31-12. Daarom willen we alle leden verzoeken, voor zover nog niet betaald, een bedrag over te maken van 35 euro (is de helft van het jaarbedrag 2020).  

Voor degenen die de door het bestuur geannuleerde lessen niet willen betalen, stelt het bestuur dat deze mensen 5 euro in mindering kunnen brengen op de betaling van 35 euro. De suggestie om eenzelfde werkwijze toe te passen voor lessen die niet worden gevolgd, om welke reden dan ook, neemt het bestuur niet over. De onderbouwing hiervoor is dat je lid bent van de club en dat de kosten door alle leden op eenzelfde manier moeten worden opgebracht. 

Blijft over het aantal leden. Zoals al vermeld zal ik alle leden gaan bellen, ook degenen die hebben aangegeven te willen stoppen, met als reden om te kijken of er mogelijkheden zijn om toch te blijven. Bovendien hopen we door wat meer publiciteit meer enthousiastelingen aan te trekken om mee te doen een prachtige club.

 

Was getekend,

Hens Runhaar ( docent)
Hidde Visser ( voorzitter)